Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner : Vägledningsrapport 2006
Utgivare
Boverket, Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2006
Räddningsverket och Boverket får många frågor från länsstyrelser och kommuner om säkerhetsåtgärder och hur dessa kan regleras med detaljplan. Denna rapport vägleder kommunerna i detaljplanearbetet och länsstyrelserna i deras rådgivande och kontrollerande funktion när det gäller säkerhetsfrågor i detaljplaner.