Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
"Man måste tänka sig för när man är hemma..." : En kvalitativ studie av uppfattningar och erfarenheter relaterade till risker och säkerhet i vardagslivet
Författare
Sjöberg Misa, Enander Ann
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
80 % av alla olyckor i Sverige inträffar i hem- och fritidsmiljöer. Samtidigt finns idag relativt lite forskning om hur människor tänker och handlar när det gäller säkerhet och risker i vardagsmiljön. Denna studie syftar till att öka kunskap om människors föreställningar och uppfattningar beträffande faror i vardagen, samt om faktorer som påverkar olika inställningar och ageranden.