Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hjärtstoppsassistans av räddningstjänsten : ett beslutsunderlag för Malmö Brandkår
Författare
Axelsson Johan, Hultman Per
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Enligt Malmö Brandkårs verksamhetsmål under 2005 ska räddningstjänstavdelningen fokusera på vardagsolyckor, effektiva insatser och på att skapa ett mervärde för medborgaren. Målbeskrivningen nämner vid flera tillfällen att se Greta (medborgaren) och finnas där hon är och när hon behöver det. Ett steg i denna utveckling är ett väldokumenterat och strukturerat arbete med hjärtstoppsassistans i Malmö stad. Syftet med denna rapport är att ge underlag för vidare diskussioner mellan Malmö Brandkår och Region Skåne angående möjligheten och lönsamheten för räddningstjänsten att utföra sjukvårdsinsatser, med fokus på hjärtstoppsassistans. Endast Malmö studeras, men resultaten och utformningen av denna rapport kan troligtvis appliceras på andra större städer med heltidspersonal vid räddningstjänsten. De frågeställningar som ligger till grund för denna rapport är: 1. Vad får en tidig första behandling för betydelse? 2. Vad är möjligheterna och effekterna av att nyttja räddningstjänsten vid hjärtstoppsassistans? 3. Hur bör aktuell lagstiftning tolkas? 4. Är Malmö Brandkårs verksamhet med hjärtstoppsassistans lönsamt för samhället ur ett kostnadsnyttoperspektiv?