Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Risk, expertis och demokrati : allmänhetens inflytande i samhällets riskhantering
Författare
Lidskog Rolf, Sundqvist Göran, Uggla Ylva
Utgivare
Örebro Universitet
Utgivningsår
2005
Rapporten har begränsats till att innehålla en tematisk översikt av några centrala forskningsdiskussioner av hög relevans för området ”Allmänhetensinflytande i samhällets riskhantering”. De tre tematiska områden som valts är följande: Risk, riskbedömning och riskkommunikation; Vetenskap, kunskap och expertis; Styrning och riskreglering.