Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Provtagning av C-stridsmedel i luft och vatten Ny adsorbent ersätter aktivt kol i kolrör -71
Författare
Andersson K, Olofsson B, Rittfeldt L
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1980-05-01
En ny adsorbent, AmberliteR XAD-2 har tagits fram som lämpligersättare för aktivt kol i provtagningsrör-71 för analys av C-stridsmedel i luft. Försöken har omfattat analyser av sarin, soman, FX samt senapsgas. Adsorbenten ger för dessa ämnen tillfredsställande höga desorptionsutbyten även efter 12 dagars lagring i mörker.Adsorbent medger analys av dessa C-stridsmedel ned till en lägsta halt av ca 0.5 mg/m3 luft. Provtagningsrör med denna adsorbent och Sugpump 02 kan dessutom användas för analys av sarin, soman och FX i vatten i halter från ca 1 ug/ 1.