Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningscentral utsatt för explosionslast vid markytan : beräkning med FE-modellering Rapport oktober 1999
Författare
Laine Leo
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2002
Rapporten redovisar arbetsläget i projektet 'Modellering av RC90 betongbyggnad i mark vid explosionslast vid markytan', där möjligheten att numeriskt studera byggnadens, installerade komponenters, och personers tålighet med avseende på explosionslast undersöks. 
Relaterade titlar
Fler titlar av Laine Leo