Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
SAMKEM - kemikalieolyckor : Samarbete mellan myndigheter/organisationer
Författare
Gullö Josefine
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2003-04-01
Sammanfattning Rapporten är en sammanställning av ansvar, organisation, lagar, kontaktpersoner m.m. hos några centrala myndigheter med ansvar rörande förebyggande av och skadebegränsande åtgärder vid kemikalieolyckor. Rapporten innehåller också en schematisk översikt av ansvaret för viktigare uppgifter inom detta område.