Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rasstudier : Avrapportering och ett förslag till ny raslastnorm för skyddsrum
Författare
Andersson L, Dellgar U, Samson P, Westling I
Utgivare
Tyréns Infrakonsult
Utgivningsår
1989-06
Raslastberäkningar enligt TB 78 ger ingen möjlighet att differentiera raslasten med utgångspunkt från byggnadens egenskaper. Här har lämnats ett förslag till en ny, mera differentierad norm för beräkning av raslast på skyddsrum och andra skyddskonstruktioner. Förslag till ytterligare studier och forskning inom området lämnas också.