Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Människan - den viktigaste resursen i allt katastrofarbete
Utgivare
Civilförsvarsstyrelsen (Cfs)
Utgivningsår
1983-09
Rapporten redovisar ett symposium rörande "Människan den viktigaste resursen i allt katastrofarbete" som hölls i september 1983. Huvudsyftet med symposiet var att öka förståelsen för och kunskapen om människornas egna möjligheter och kraft till egna insatser vid en katastrof.