Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandanalys av SKBs Kapsellaboratorium
Författare
Hellgren Fredrik, Hällstorp Erik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1999
Kapsellaboratoriet i Oskarshamn drivs av Svensk kärnbränslehantering AB, SKB med syfte att utveckla en teknik för att kapsla in radioaktivt avfall. Målet med detta arbete är att analysera brandsäkerhet och konsekvens av brand i lokalen samt att göra en prioritering av vilka komponenter som är känsligast ur tillgänglighetssynpunkt.