Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lilleström-ulykken 5. april 2000
Utgivare
Statens forvaltningstjeneste
Utgivningsår
2001
Natten till onsdagen den 5 april 2000 kolliderade två tåg på Lilleströms station i Norge. Ett tåg stod redan inne på stationen medan det andra hade en hastighet av ca 62 km/tim i kollisionsögonblicket. Ingen av lokförarna eller andra personer blev skadade. Däremot uppstod en del skador på materiel men det huvudsakliga var att de två gastankarna, i det tåg som inte hann stanna i tid, blev skadade och propan läckte ut. Efter en kort stund antändes gasen. Katastrofrisk uppstod. Situationen var kritisk och det var nära en BLEVE, som hade medfört ett stort antal omkomna och lagt Lilleström i ruiner. Ca 2000 personer evakuerades inom den beräknade farozonen på 1000 meter. Faran för explosion blev avvärjd och de evakuerade kunde återvända den 9 april 2000.