Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Prövning av ekotoxikologiska testmetoder vid värdering av miljöpåverkan av sorbenter för olje- och kemikaliespill
Författare
Svenson Anders
Utgivare
IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL)
Utgivningsår
2000
Syftet med projektet har varit att ta fram bedömningsgrunder för miljöpåverkan för sorbenter och deras användning vid bekämpning av olje- och kemikaliespill. En prövning av och utvärdering av lämpliga ekotoxikologiska testmetoder har ingått som en del i detta. Med dessa metoder ska effekter på olika organismer, i olika miljöer och i olika nivåer i ekosystemet kunna mätas och värderas.  Oanvända sorbenter har undersökts med ett urval ekotoxikologiska testmetoder dels vid direkt exponering, dels efter utlakning i vatten. 10-11 sorbenter representerade olika ursprung och råmaterial har ingått. Effekter av lakvatten av sorbenter på undersökta organismer i landmiljö var mycket små. Vissa sorptionsmedel utövade toxiska effekter på organismer i landmiljö var mycket små. Vissa sorptionsmedel utövade toxiska effekter på organismer i vattenmiljön antingen i test med hela sorbenten närvarande eller via utlakning och exponering för en vattenfas. Multivariat analys av data visade att algtest, Mircotox-test och akut toxicitet i test av fiskyngel gav unik information om toxiska egenskaper hos sorbenter. Ingen av dessa tre organismer/tester kan ersättas av någon av de andra.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie IVL-Rapport
Fler titlar av Svenson Anders