Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Göteborgsbranden 1998 : en studie om kommunikation, rykten och förtroende
Författare
Larsson Larsåke (red), Nohrstedt Stig Arne (red)
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
2000
Studien beskriver och analyserar händelseförloppet kring diskoteksbranden i Göteborg oktober 1998. I studien analyseras olika aspekter av informations- och kommunikationsproblemen kring branden. Ur innehållet: Kommunikation mellan myndigheter och nyhetsmedier samt anhöriga inklusive samordning av olyckan Bedömning av myndigheternas agerande och information sett ur ungdomar till de drabbades synvinkel samt ryktesspridning Journalisternas upplevelser av uppdraget och hanteringen av uppdraget ur etisk-moralisk synvinkel Betydelsen av branden för förtroendet mellan allmänhet, i synnerhet invandrare och olika samhällsinstitutioner