Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handhavande av och reservdelslistor för Hebra klass II motorspruta TS20/8-1 ROTAX
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1999
Motorns data och handhavande, som start av kall och varm motor beskrivs. Dessutom beskrivs hur man påbörjar, avbryter och avslutar en insats och åtgärder vid frysrisk och för frostskydd. En felsökningslathund finns. Därefter kommer reservdelslista i ord och bild.