Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Haveriövning Barsebäck : Erfarenheter från övning av Länsstyrelsen beredskapsorganisation mot kärnkraftverkshaveri
Författare
Finck R, Svensson L, Thaning L
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1983-01
Länsstyrelsen i Malmöhus län och Miljöstyrelsen i Danmark genomförde den 7 oktober 1982 en övning av de svenska och danska beredskapsorganisationer mot kärnkraftverkshaveri. Ett rörbrott förutsattes ha skett på en huvudprincip vid kärnkraftverket i Barsebäck. Ytterligare haverier uppträdde i nödkylsystemen några timmar därefter. Detta resulterade i nedsmältning av reaktorhärden, brott på inneslutningen och utsläpp av radioaktiva ämnen till atmosfären. Den danska och svenska ledningspersonalen tränades i sina befattningar under drygt sex timmar. Bland annat övades larmning av ledningsorganisationen, mottagningen av indikeringsvärden, samordning och informationsutbyte mellan olika myndigheter, prognos över spridning av radioaktiva ämnen, åtgärdsbeslut samt presskonferenser. I rapporten redovisas vädersituation, spridningsförlopp och indikeringsresultat så som det beräknats av FOA. Några förslag till förbättring av beredskapsorganisationen framförs också.