Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Prototyp till radiakräknedosa
Författare
Hultin G, Jonsson G
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1983-05
Denna rapport beskriver handhavandet av den prototyp till radiakräknedosa som tagits fram. Samtliga beräkningsprogram med tillhörande instruktioner har sammanställts.