Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandpåverkade betongbalkar med slanka tvärsnitt
Författare
Bengtsson Olof
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
1997
Syftet med detta forskningsprojekt var att identifiera och analysera bärverk där det i brandfallet verkar rimligt att tvärkraftskapaciteten skulle kunna vara dimensionerande. Fullskaleprovning av ett urval betongbalkar skulle utgöra en grund för efterföljande utvärdering och kontroll av beräkningsmodeller.