"koldioxid" – 10 träffar, varav 2 med liknande stavning.

Koldioxid

Farlighetsnr
20
UN-nr
1013
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Koldioxid

Koldioxid, fast

(torris)

Farlighetsnr
-
UN-nr
1845
Klass
9
Fpg
-

Sökträff: Koldioxid, fast

Koldioxid, kyld, flytande

Farlighetsnr
22
UN-nr
2187
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Koldioxid, kyld, flytande

Etylenoxid (etenoxid) och koldioxid, blandning

med högst 9 % etylenoxid

Farlighetsnr
20
UN-nr
1952
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Etenoxid och koldioxid, blandning · Etylenoxid (etenoxid) och koldioxid, blandning · Etylenoxid och koldioxid, blandning · Koldioxid och etenoxid

Etylenoxid (etenoxid) och koldioxid, blandning

med mer än 9 % dock högst 87 % etylenoxid

Farlighetsnr
239
UN-nr
1041
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Etenoxid och koldioxid, blandning · Etylenoxid (etenoxid) och koldioxid, blandning · Etylenoxid och koldioxid, blandning · Etylenoxid- och koldioxidblandning

Etylenoxid (etenoxid) och koldioxidblandning

med över 87 % etylenoxid

Farlighetsnr
263
UN-nr
3300
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Etenoxid och koldioxid, blandning · Etenoxid och koldioxidblandning · Etylenoxid (etenoxid) och koldioxidblandning · Etylenoxid och koldioxid, blandning · Etylenoxid och koldioxidblandning

Koldioxid och dikväveoxid, blandning

UN-NUMRET ANVÄNDS INTE LÄNGRE

Farlighetsnr
-
UN-nr
1015
Klass
-
Fpg
-

Sökträff: Koldioxid och dikväveoxid, blandning · Koldioxid- och dikväveoxidblandning

Koldioxid och syre, blandning, komprimerad

UN-NUMRET ANVÄNDS INTE LÄNGRE

Farlighetsnr
-
UN-nr
1014
Klass
-
Fpg
-

Sökträff: Koldioxid och syre, blandning, komprimerad · Syre- och koldioxidblandning, komprimerad

Kolmonoxid, komprimerad

Farlighetsnr
263
UN-nr
1016
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Koloxid

Klordioxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Klordioxid