"formier" – Inga exakta träffar. 19 träffar med liknande stavning.

Allylformiat

Farlighetsnr
336
UN-nr
2336
Klass
3
Fpg
I

Liknande stavning: Formic acid allyl ester

Allylklorformiat

Farlighetsnr
668
UN-nr
1722
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Chloro formic acid allylester

Metylformiat

Farlighetsnr
33
UN-nr
1243
Klass
3
Fpg
I

Liknande stavning: Formic acid methylester

Myrsyra

med minst 10 vikt-% och högst 85 vikt-% syra

Farlighetsnr
80
UN-nr
3412
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Formic acid

Myrsyra

med mer än 85 vikt-% syra

Farlighetsnr
83
UN-nr
1779
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Formic acid

Myrsyra

med minst 5 vikt-% men under 10 vikt-% syra

Farlighetsnr
80
UN-nr
3412
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Formic acid

Etylformiat

Farlighetsnr
33
UN-nr
1190
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Ethyl formic ester · Formic acid ethyl ester

Isobutylformiat

Farlighetsnr
33
UN-nr
2393
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Formic acid isobutyl ester

n-Butylformiat

Farlighetsnr
33
UN-nr
1128
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Formic acid butyl ester

Amylformiater

Farlighetsnr
30
UN-nr
1109
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Formic acid pentyl ester

Formaldehydlösning, brandfarlig

Farlighetsnr
38
UN-nr
1198
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Formic aldehyde solutions

Titansvampgranulat

Farlighetsnr
40
UN-nr
2878
Klass
4.1
Fpg
III

Liknande stavning: Éponge de titane sous forme de granulés

Titansvamppulver

Farlighetsnr
40
UN-nr
2878
Klass
4.1
Fpg
III

Liknande stavning: Éponge de titane sous forme de poudre

Radioaktivt ämne, kolli av typ A, speciell beskaffenhet

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3332
Klass
7
Fpg
-

Liknande stavning: Matiéres radioactives en colis de type A, sous forme spéciale

Radioaktivt ämne, kolli av typ A, speciell beskaffenhet, fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3333
Klass
7
Fpg
-

Liknande stavning: Matieres radioactives en colis de type A, sous forme spéciale, fissiles

Formamid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Formic acid amide

Kalciumformat

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Formic acid, calcium salt

n-Amylformiat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1109)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Formic acid pentyl ester

Natriumformiat

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Formic acid, sodium salt