"asetylen" – Inga exakta träffar. 11 träffar med liknande stavning.

Acetylen, löst

(vanlig acetylengas)

Farlighetsnr
239
UN-nr
1001
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Acethylen, gelöst · Acetylen, löst · Acetylene, dissolved

Acetylen, utan lösningsmedel

Farlighetsnr
239
UN-nr
3374
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Acetylen, lösungsmittelfrei · Acetylen, utan lösningsmedel · Acetylene, solvent free

Eten (etylen)

Farlighetsnr
23
UN-nr
1962
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Etylen · Eten (etylen)

Eten, acetylen och propen (etylen, acetylen och propylen), blandning, kyld, flytande

med minst 71,5 % eten, högst 22,5 % acetylen och högst 6 % propen

Farlighetsnr
223
UN-nr
3138
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Eten, acetylen och propen (etylen, acetylen och propylen), blandning, kyld, flytande · Etylen, acetylen och propylen, blandning, kyld, flytande · Eten, acetylen och propen, blandning, kyld, flytande · Ethylen, Acetylen, Propylen, Gemisch, tiefgekühlt, flüssig · Ethylene, acetylene and propylene mixture refrigerated liquid

1,1,2,2-Tetrakloretan

Farlighetsnr
60
UN-nr
1702
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Acetylene tetrachloride

1,2-Dikloreten (1,2-dikloretylen)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1150
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Acetylene dichloride

Eten, kyld, flytande

Farlighetsnr
223
UN-nr
1038
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Etylen, kyld, flytande

1,2-Butadien

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1010)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Bietylen

Tetrabrometan

Farlighetsnr
60
UN-nr
2504
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Acetylene tetrabromide

1,3-Butadien

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1010)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Bietylen

Propyn

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3161)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Methyl acetylene