"Nos" – Inga exakta träffar. 26 träffar med liknande stavning.

Livräddningsutrustning, ej självuppblåsande

innehållande farligt gods som utrustning

Farlighetsnr
90
UN-nr
3072
Klass
9
Fpg
-

Liknande stavning: Engins de sauvetage non autogonflables · Life-saving appliances not self-inflating

Aluminiumpulver, ej ytbelagt

Farlighetsnr
423
UN-nr
1396
Klass
4.3
Fpg
II

Liknande stavning: Aluminium en poudre non enrobé

Aluminiumpulver, ej ytbelagt

Farlighetsnr
423
UN-nr
1396
Klass
4.3
Fpg
III

Liknande stavning: Aluminium en poudre non enrobé

Fyrverkarstubin, ej detonerande

Farlighetsnr
1.3G
UN-nr
0101
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Meche non detonante

Fiskmjöl (fiskrester), ej stabiliserat

Farlighetsnr
40
UN-nr
1374
Klass
4.2
Fpg
II

Liknande stavning: Déchets de poisson non stabilisée · Farine de poisson non stabilisée

Sprängkapslar, icke elektriska

Farlighetsnr
1.1B
UN-nr
0029
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Detonateurs non electriques · Detonators, non electric · Detonators, non electric, for blasting

Sprängkapslar, icke-elektriska

Farlighetsnr
1.4B
UN-nr
0267
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Detonateurs non electriques

Sprängkapslar, icke-elektriska

apterade

Farlighetsnr
1.4B
UN-nr
0361
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Assemblages de detonateurs non electriques

Sprängkapslar, icke-elektriska

Farlighetsnr
1.4S
UN-nr
0455
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Detonateurs non electriques

Sprängkapslar, icke-elektriska

apterade

Farlighetsnr
1.1B
UN-nr
0360
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Assemblages detonateurs non electriques

Sprängkapslar, icke-elektriska

Apterade

Farlighetsnr
1.4S
UN-nr
0500
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Assemblages de detonateurs non electriques

Aluminiumkiselpulver, ej ytbelagt

Farlighetsnr
423
UN-nr
1398
Klass
4.3
Fpg
III

Liknande stavning: Silico-aluminium en poudre non enrobé

Rökbomber, icke-explosiva

med frätande vätska utan drivanordning

Farlighetsnr
80
UN-nr
2028
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Bombes fumigénes non explosives

Smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s. eller (Bio)Medicinskt avfall, n.o.s. eller Föreskriftsenligt medicinskt avfall, n.o.s.

Farlighetsnr
606
UN-nr
3291
Klass
6.2
Fpg
-

Liknande stavning: Déchet d'hôpital non spécifié, n.s.a.

Smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s. eller (Bio)Medicinskt avfall, n.o.s. eller Föreskriftsenligt medicinskt avfall, n.o.s.

i kylt flytande kväve

Farlighetsnr
606
UN-nr
3291
Klass
6.2
Fpg
-

Liknande stavning: Déchet d'hôpital non spécifié, n.s.a.

Tårgasammunition, icke-explosiv

utan centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad

Farlighetsnr
68
UN-nr
2017
Klass
6.1
Fpg
-

Liknande stavning: Munitions lacrymogènes non explosives

Ammunition, giftig, icke explosiv

utan centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad

Farlighetsnr
60
UN-nr
2016
Klass
6.1
Fpg
-

Liknande stavning: Munitions toxiques non explosives

Drivladdningshylsor, brännbara, tomma utan tändhatt

Farlighetsnr
1.3C
UN-nr
0447
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Douilles combustibles vides non amorcées

Drivladdningshylsor, brännbara, tomma, utan tändhatt

Farlighetsnr
1.4C
UN-nr
0446
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Douilles combustibles vides et non amorcees

Förpackningar, uttjänta, tömda, ej rengjorda

Farlighetsnr
90
UN-nr
3509
Klass
9
Fpg
-

Liknande stavning: Emballages au rebut, vides, non nettoyés

Gasprov, ej trycksatt, brandfarligt, n.o.s.

ej kyld flytande

Farlighetsnr
23
UN-nr
3167
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Échantillon de gaz non comprimé, inflammable, n.s.a.

Gasprov, ej trycksatt, giftig, n.o.s.

ej kyld flytande

Farlighetsnr
26
UN-nr
3169
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Échantillon de gaz non comprimé, toxique, n.s.a.

Tändstickor, "strike anywhere"

Farlighetsnr
40
UN-nr
1331
Klass
4.1
Fpg
III

Liknande stavning: Allumettes non "de sûreté"

Gasprov, ej trycksatt, giftig, brandfarlig, n.o.s.

ej kyld flytande

Farlighetsnr
263
UN-nr
3168
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Échantillon de gaz non comprimé, toxique, inflammable, n.s.a.

Föremål som innehåller ej brandfarlig, ej giftig gas, n.o.s.

Farlighetsnr
-
UN-nr
3538
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Articles containing non-flammable, non toxic gas, n.o.s. · Objets contenant du gaz ininflammable, non toxique, n.s.a.

Papper behandlat med omättad olja

ofullständigt torkat (inklusive karbonpapper)

Farlighetsnr
40
UN-nr
1379
Klass
4.2
Fpg
III

Liknande stavning: Papier traité avec des huiles non satureés