HazardSupport : Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor
Titel:
HazardSupport : Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor
Författare:
Strömbäck Lena ; André Karin ; Segersson David ; Amorim Jorge ; Berg Peter ; Dietrich Christian ; Gerger Swartling Åsa ; Järnberg Linn
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
17 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-098-8
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1686 – mars 2021
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Sverige ; Forskning ; Naturolyckor ; Geografiska informationssystem ; Samhällsplanering ; Naturkatastrofer ; Översvämningar ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Studie
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek