Värmens påverkan på samhället : en kunskapsöversikt för kommuner med faktablad och rekommendationer vid värmebölja
Titel:
Värmens påverkan på samhället : en kunskapsöversikt för kommuner med faktablad och rekommendationer vid värmebölja
Författare:
Mossberg Sonnek Karin ; Carlsson-Kanyama Annika ; Denward Carl
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2015
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
80 s. Ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-583-1
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB870 - juni 2015
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Klimatförändringar
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek