Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Anchorage and Shear in Concrete Structures Exposed to Fire : a literature review
Författare
Cederwall Krister, Grauers Katarina, Gylltoft Kent
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
1994
Abstract A literature study has been performed on bond and shear strength of concrete structures exposed to high temperature. Present knowledge and areas where more research is needed have been investigated. Selected results from small and large scale bond tests as well as large scale shear tests are presented. There is a need to investigate further the shear strength of concrete beams both during a fire and after a fire to be able to model the bearing capacity of a structure. Fracture mechanics and the finite element method is recommended to be used in advanced analyses. --------- En litteraturstudie har genomförts över bindnings- och skjuvbrottsgräns hos betongkonstruktioner utsatta för hög temperatur. Områden där mer forskning behövs har undersökts. Utvalda resultat från små- och storskaliga test rörande såväl bindnings- som skjuvbrottsgräns presenteras. Det finns behov av att ytterligare undersökna skjuvbrottsgränsen hos betongbalkar både under och efter brand för att kunna modellera bärförmågan hos en konstruktion.