Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Planeringsstudie Brand
Utgivare
Civilförsvarsstyrelsen (Cfs)
Utgivningsår
1984-10-05
I denna planeringsstudie behandlas branduppkomst på grund av vapenverkan, brandförlopp, brandspridning, räddningstjänst samt brandverkan på byggnader och bebyggelse, skydd, människa och material. Effekt av förebyggande åtgärder behandlas endast översiktligt. Studien ersätter 1969 års planeringsstudie Brandforskning (ref nr 6). Planeringsstudiens syfte är främst att ange ämnes- och problemområden där kunskapsnivån behöver höjas genom forskningsinsatser. Så långt som möjligt anges även preciseringar av problem samt arten och storleken av de forskningsinsatser som bedöms erforderliga.