Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Människor i kris, katastrof och krig : En antologi
Författare
Otto U, Weisaeth L, Arvidsson O, Molander P, Andersson S-J, Shalit B
Utgivare
Centralförbundet Folk och Försvar (CFF)
Utgivningsår
1984
Vi har fått leva i fred i 160 år. Vi har inte utsatts för större naturkatastrofer, kärnkraftsolyckor eller svårare kriser än "oljekrisen". Hur reagerar vi om vi skulle drabbas av kris och katastrof? Och vad kan vi göra för att höja vår förmåga att klara svåra situationer? Kan vi sätta vår lit till räddningstjänsten? Det är frågor av den typen som behandlas i denna antologi.