Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Studie av provningsmetod för enhetsstrålrörs effektivitet
Författare
Brodell Claes, Ryderman Anders
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1978-05-12
Rapporten redovisar olika provningsmetoders lämplighet efter att ha utfört en serie praktiska försök, med olika typer av enhetsstrålrör med sluten och spridd stråle. Den slutna strålens effektivitet mäts som en funktion av anslagskraften mot en cylindrisk platta 8 meter längre bort (effektivitetstal). Provningsmetoden bedöms som användbar. Undersökningen bör dock kompletteras med en praktisk kastlängdsmätning som sätts i relation till effektivitetstalen. Den spridda strålens effektivitet mäts genom uppmätning av den, i ett antal mätkärl under en minut, uppfångade vattenvolymen. Metoden är dyr men kan med fördel användas. Kriterier bör dock uppsättas i relation till strålens praktiska effektivitet. En billigare fotografisk metod har undersökts, men en nackdel är att man inte kan konstatera om strålen är fylld eller ej. Denna förenklade metod bör eventuellt användas i kombination med den ursprungliga mätmetoden.