Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Koldioxids (CO2) påverkan på elektronik - släckning med låga koncentrationer
Författare
Arvidsson Magnus, Persson Henry
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
1993
Rapporten redovisar koldioxids kortsiktiga påverkan på elektronik vid totalfyllnads-system (sprinkler). Både erfarenheter från redan installerade anläggningar och experimentella undersökningar redovisas. Den påverkan som funnits kan indelas i: 1. Allmän nedkylning av omgivningsluften och utrustning som resulterar i försämrad funktion då elektronikens nedre specificerade temperaturgräns nås. 2. Lokal snabb nedkylning som resulterar i fel pga temperaturspänningar i material. 3. Kondens och isbildning orsakad av nedkylningen, vilket resulterar i kontaktfel. 4. Hastig tryckökning som kan tänkas påverka vissa typer av elektromekanik. 5. Störningar pga elektrostatiska urladdningar. Genom att sänka släckmedelskoncentrationen från ca 47 vol-% till ca 34 vol-% erhåller man goda släckresultat samtidigt som risken för påverkan på elektronisk utrustning genom köldskador minskas markant. Släckförsök redovisas samt viss statistik om felutlösning av halonsystem.