Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kemiska stridsmedel i färg : Beteende och sanerbarhet på nuvarade och nya färgsystem
Författare
Bratt C, Burström B, Hägglund L, Sandberg M, Andersson J-O
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1987-10
Målning av fordon och utrustning inom försvaret görs i huvudsak för maskering och skydd mot korrosion. Syftet med föreliggande rapport har varit att undersöka bl a sanerbarhet och påverkan av när-IR-signatur från nervgasen VX och senapsgas samt några saneringsmedel på några nuvarande och nya färgsystem; totalt 10 st. Det viktigaste resultatet är att två färgsystem (med ett ytskikt av uretan) erbjuder stora möjligheter när man för fordon och annan utrustning önskar välja målningssystem som är resistenta mot kemiska stridsmedel. Övriga målningssystem är mer eller mindre olämpliga i C-miljöer.