Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civila luftfartsärenden : Årsberättelse 1992
Utgivare
Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
1993-06
Förutom årsberättelse till departementen publicerar SHK även särskilda berättelser i civila luftfartsärenden. 62 av 101 luftfartsärenden har undersökts 1992. Årsberättelsen är en sammanställning över haverier med olika flygplan och andra flygfarkoster. Även andra händelser, som har betydelse för flygsäkerheten redovisas såsom kollisionstillbud över Gävlebukten mellan ett Viggenplan och en DC-9 samt elbortfall till flygtrafikledningens datorsystem på Arlanda. Berättelsen kompletteras med statistik som visar haverier med svenskregistrerade luftfartyg under åren 1970-1992.