Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Anlagd brand - allvarlig och dyr brottslighet
Författare
Kallstenius A
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1993-02
I mars månad 1991 bildades kommitten Anlagd Brand med uppgift att samordna och initiera samhällets resurser mot det allt ökande antalet anlagda bränder. Strategiplan och aktionsprogram har tagits fram. Forskning visar, att ca 10.000 bränder årligen är anlagda. Dessa kostar ca 1 miljard kronor.