Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand och brandskydd i kulturbyggnader
Författare
Andersson N, Ericson K, Edsmar P, Ekberg A, Gustafsson J, Olin L, Tornberg C
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1993-04
En samling artiklar, som berör bränder i kyrkor och andra kulturhistoriskt intressanta byggnader. Branden i Lundbykyrkan i Göteborg refereras. Vidare artiklar om kyrkors i allmänhet dåliga brandskydd t ex avsaknad av automatiskt brandalarm och sprinkler. Tråkiga erferenheter från branden i Katarina kyrka redovisas. Branden i Windsor Castle med dess rika konstskatter analyseras, liksom branden på Gränsö slott i Västervik. En artikel ägnas åt brandskyddet på Skoklosters slott. Där har man under ledning av en skyddsmedveten slottsfogde genomfört en mängd förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder.