Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Glas och brand
Författare
Bergman Lars-Olof, Andersson Hans
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1988
Seminariearbetet Glas och brand handlar om byggnadsglasets tillverkning, egenskaper och användning. Olika typer av glas, bland annat brandglas, behandlas. Seminariearbetet ger en bild av olika epoker inom arkitekturen då glas spelat en framträdande roll. Rapporten beskriver brandglas och dess användning under olika epoker inom arkitekturen. Ur innehållet: - Historik - Vad är glas? - Byggnadsglasets beståndsdelar - Tillverkning av glas - Olika typer av planglas - Brandglas (trådarmerat, pyranglas, pyrostop, contraflam) - Vad säger lagen? - Överbygggda gårdar.