Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
De som utrymmer måste kunna vända
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1988-04
Artikeln redogör för en brand i Grand Hotell i Borås i december månad 1987, där man vann vissa erfarenheter vad beträffat utrymningsproblematiken. Man drog följande erfarenheter: * Utrymningslarmet bör ej stängas av förrän man kontrollerat att samtliga gäster och personal kommit ut. * Utrymningsplan i samtliga gästrum på flera språk. * Återsamlingsplats skall anges. * Dörrar mellan korridorer och trapphus skall ej kunna gå i baklås. * Hållare till sektioneringsdörrar skall stå emot övertrycket från en brand.