Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sanering av stridsfordon med jetmotor
Författare
Andersson J-O, Bylund J, Fredriksson S-Å, Gustafsson K, Linfors G, Runeberg L, Sandberg M
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1984-12
Resultat från fältförsök med användning av J 35 D jetmotor för sanering av stridsfordon belagda med similiämne för B-respektive C-stridsmedel har lett till följande slutsatser: Bra sanering på belagda ytor som är vända mot jetstrålen Dålig sanering på belagda ytor som inte träffas direkt av jetstrålen. Problemet kan troligen lösas genom att vrida både jetmotor och objekt. Minst två uppsättningar jetmotorer bör vara igång samtidigt. På grund av den höga koloxidhalten i jetstrålen kan personalen i fordonet bli förgiftad, eftersom skyddsmasken inte ger något skydd. Med två aggregat igång samtidigt bedöms kapaciteten bli normalt 15-20 fordon per timme. Detta skulle medföra en förbrukning av storleksordningen 150-200 l bränsle per sanerat fordon.