Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Behovet av alternativa andningsskydd
Författare
Wingstedt T
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1986-12
BEHOVET AV ALTERNATIVA ANDNINGSSKYDD Enligt "grundsyn ABC för de civila delarna av totalförsvaret" sägs att "Hela befolkningen skall förses med andningskydd som skyddar andningsvägar, ansikte och ögon mot kemiska stridsmedel... De skall kunna vara utdelade så snart som möjligt och senast en vecka efter order". Undersökningar har visat att p g a åldersrynkor m m, uppstår hos vissa personer en icke acceptabel inläggning i skyddsmasken. Det är också sannolikt att personer med fysiologiska problem typ astmatiker, hjärtsjuka m fl p g a andningsmotstånd inte kan använda skyddsmask. Med anledning av detta beställde civilförsvarsstyrelsen 1985-10-09 (best nr 1007 -O1) av FOA4 en utredning beträffande metoder att bestämma behovet av alternativa andningsskydd för civilbefolningen. FOA4 redovisade uppdraget i en PM daterad 1985-12-09. Redovisningen upptar följande huvudgrupper - neurologiska skador/sjukdomar ex MS - taxomanier - skyddsmaskfobi - dementa - lungsjukdomar - utvecklingsstörda - hjärt- och kärlsjukdomar - oto - rhino - laryngologiska sjukdomar (öron - näs - och halssjukdomar mm) - psykiskt sjuka FOA4 redovisar i sin PM ungefärligt antal personer som "tillhör" resp huvudgrupp, uppdelade i grupperna intagna på vårdinrättningar och utanför vårdinrättningar.