Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskydd i underjordsanläggningar : Forskningsbehov slutrapport
Författare
Bengtson Staffan
Utgivare
Brandskyddslaget
Utgivningsår
1990-09-10
I rapporten beskrivs hot från bränder och skyddslösningar som finns i olika underjordsanläggningar. Arbetet har bestått av en omfattande litteraturgenomgång och därav följande analys av forskningsbehov. Forskningsinsatser bör inriktas på beräkningsmetoder, hur man ska göra brandventilation och släckning effektiv och hur utrymning ska utföras effektivt. Bl a får med nuvarande rökdykarregler, och med normala släckstyrkor släckinsatser inte alls göras om inträngningsdjupet överstiger ca 50-100 m. Vidare finns en litteraturlista med 93 referenser samt ca 50 sidor med tabeller, skisser, figurer etc.
Relaterade titlar
Fler titlar av Bengtson Staffan
Bengtson Staffan, Osterling Torbjörn
Bygginfo, Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
1983-09
76 s. : ill.