Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Provningsförfarande vid överbyggda gårdar : Slutrapport
Författare
Bengtson Staffan, Thor Jörgen
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1988-01-15
En provningsmetod har tagits fram för brandprovning av tak till överbyggda gårdar. Vid provningen utsätts taket för brandpåverkansnivåer representativa för förhållandena vid överbyggda gårdar. Takets beteende vid provningen studeras, och ett förslag till kriterier, som ska uppfyllas för att taket ska anses lämpligt till överbyggda gårdar, presenteras. Projektet har finansierats av BRANDFORSK. Syftet har varit att ta fram en provningsmetod för att kunna bedöma och kvantifiera de eventuellt ökade brandrisker som själva takkonstruktionen kan medföra vid överbyggda gårdar. Arbetet har skett i samarbete med Statens Provningsanstalt, där NN varit ansvarig.