Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utlämning av skyddsmasker till allmänheten
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1984
Anvisningar för utlämning av skyddsmasker. Kompendiet tar upp iordningställande av lokaler, information, hygien etc.