Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metodhäfte – Övning med fältenheter
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Övningsvägledningen syftar till att ge stöd för beslut om planering, genomförande och utvärdering av en samverkansövning samt stöd i valet av metod. Grundboken berör framför allt de generella aspekterna och i metodhäftena tas de mer specifika företeelserna upp kopplat till respektive format och ämne. Syftet med Metodhäfte Övning med fältenheter är att utgöra ett stöd för dem som ska leda eller delta i planering, genomförande och utvärdering av en samverkansövning med formatet övning med fältenheter. Övningsvägledningens övriga metodhäften och ytterligare metodstöd för övningsverksamhet finns.