Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Erfarenheter och rekommendationer från OP Marco Polo
Författare
Hansson Thomas, Andersson Mattias
Utgivare
Kustbevakningen
Utgivningsår
2024
Den 22 oktober 2023 är Ro-pax-fartyget Marco Polo (M-P), med en längd av 150 meter och en bredd av 24 meter, på resa mellan Trelleborg och Karlshamn. Ombord på fartyget finns det vid tidpunkten 71 personer. Utöver fartygets last som huvudsakligen består av lastbilar finns det ombord cirka 521 kubikmeter HFO, cirka 89 kubikmeter MGO, samt cirka 45 kubikmeter LO. Målet med Kustbevakningens rapport är att erfarenheterna ska ligga till grund för att förbättra metoder, göra arbetsmiljön säkrare och sprida värdefulla erfarenheter.