Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
MSB:s åtgärder 2024 inom olycksförebyggande och räddningstjänst
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Följande åtgärder planerar MSB för under året som riktar sig till er inom de kommunala räddningstjänstorganisationerna. Åtgärderna görs främst utifrån lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, men även andra regleringar inom verksamhetsområdet skydd mot olyckor. De åtgärder som är årligt återkommande tas inte upp här, inte heller åtgärder inom cybersäkerhet, kontinuitetshantering med mera, som riktar sig mer generellt till olika aktörer.