Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Organisering i övergripande ledning – en sammanställning och fördjupning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Organisering i övergripande ledning – en sammanställning och fördjupning syftar till att samla, tydliggöra och exemplifiera ELS-handbokens skrivningar om organisering i övergripande ledning. I stort handlar det om att tillämpa organiseringsmodellen i den övergripande ledningen. Organiseringsmodellen är ett verktyg för hur en verksamhet utformar sin organisation såväl i förväg som i stunden, för att organisering och ständig anpassning ska komma till stånd utifrån det aktuella ledningsbehovet. Organiseringsmodellen är en tillämpning av beslutsdomänsmodellen.