Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Relevanta verktyg för räddningstjänst och myndigheter för att tackla framtidens vegetationsbränder
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Research Institutes of Sweden (RISE)
Utgivningsår
2024
Faktablad om projektet Klimatanpassning för framtidens vegetationsbränder - teknik, taktik och metod för att möta en förändrad riskbild.