Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat
Utgivare
Riksantikvarieämbetet
Utgivningsår
2022
Klimatförändringarna pågår och de ger redan idag upphov till effekter som påverkar kulturmiljön. I takt med den globala ökningen av medeltemperaturen kommer påverkan att bli allt mer påtaglig och röra allt fler kulturmiljöer. I denna rapport sammanfattas vilka följder påverkan kan komma att innebära för möjligheterna att bevara, använda och utveckla fornlämningar, byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap. Den ger en bild av vilka utmaningar de som arbetar med detta står inför; vad utmaningarna kan komma att innebära för tillämpningen av de lagar, förordningar och budgetanslag som är verktyg för arbetet.