Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ledning av kommunal räddningstjänst under höjd beredskap
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Vid höjd beredskap kan vi förvänta oss en rad utmaningar i att leda räddningstjänstens verksamhet. Detta dokument syftar till att vara ett första steg i utvecklingen av ledning under höjd beredskap och beskriva problemställningar och föreslå praxis för ledning under krig eller krigsliknande förhållanden. ELS-handboken och dess terminologi ligger till grund för detta utvecklingsarbete. Dokumentet kan även användas som stöd för ledningsarbete vid krigsliknande samhällsstörningar utan att det formellt råder höjd beredskap.