Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Arbetssätt för ledningsmöte : leda och delta
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Arbetssätt för ledningsmöte: leda och delta är framtaget till brandbefäl som förväntas verka i rollerna räddningsledare, storsektorchef, sektorchef, ledningsstöd med flera. Arbetssättet är knutet till ledning av enskild räddningsinsats. Arbetssättet har i slutet av dokumentet utskriftsbara ”benfickeminnen” i A6-format för både den som ska leda mötet och för den som ska delta på mötet.