Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Övningsvägledning: Metodhäfte – Funktionsövningar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Övningsvägledningen syftar till att ge stöd för beslut om planering, genomförande och utvärdering av en samverkansövning samt stöd i valet av metod. Grundboken berör framför allt de generella aspekterna och i metodhäftena tas de mer specifika företeelserna upp kopplat till respektive format och ämne. Syftet med Metodhäfte Funktionsövningar är att utgöra ett stöd för dem som ska leda eller delta i planering, genomförande och utvärdering av funktionsövningar, antingen i egen organisation eller tillsammans med andra aktörer. Övningsvägledningens övriga metodhäften och ytterligare metodstöd för övningsverksamhet finns här: