Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rena Släckvatten - behov, utveckling och lösning inom släckvattenhantering - kan vatten renas på brandplatsen?
Författare
Ranåker Lynn
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Rapporten tar upp de test som genomförts kring reningsmetodiker och vattenanalyser på kontaminerat släckvatten. I den första utmaningen testades olika reningsmetodiker och vattenanalyser gjordes på vattnet och i den andra utmaningen testades olika enkla mätare, som finns på marknaden, på det orenade vattnet samt på det vatten som renats under den första utmaningen. Det kontaminerade släckvattnet som användes till utmaningarna var en blandning av vatten från en villabrand samt från flera bilbränder.