Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vidareutvecklad spridningsmodellering för räddningstjänst : Projektsammanfattning och nya modeller i programvaran Spridning Luft
Författare
Lejon Christian, Vågberg Daniel, Rydman Eriksson Joakim, Björnham Oscar, Forsén Rickard, Andersson Sanna, Johansson Alexandra
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2022
Spridning Luft ingår i ett programpaket, MSB RIB, som används av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Mjukvaran används bland annat för att beräkna och simulera utsläpp och spridning av farliga gaser. 2019 inleddes projektet Vidareutvecklad spridningsmodellering för räddningstjänst, med målsättning att vidareutveckla programvaran med ytterligare funktionaliteter för att täcka en bredare hotskala, inkluderande bland annat nya modeller för komprimerad gaskälla, spridning av kemiska stridsmedel och deposition över mark och vatten. Projektet innehåller också beräkningshjälp vid scenarion med brandfarliga gaser och explosioner. Denna rapport ger en förklarande dokumentation till de nya modellerna och deras tillämpningar.